کلی‌ رنی

مربی تمرینات بدنسازی

کلی‌ رنی
از هر فرد حرفه ای‌ که سوال کنید به شما خواهد گفت که جدایی از نوع اهداف شما یک تغذیه سالم اصل فعالیت و ستون کاری شما می‌باشد.مواد غذایی آن چیزی هستند که به بدن شما سوخت رسانی کامل میکنند تا شما به اهداف خود دست یابید.بدون یک تغذیه سالم و مناسب شما هیچگاه به اهداف خود نخواهید رسید.
از مواد غذایی کامل و سالم و تا جای ممکن ارگانیک استفاده کنید و توجه داشته باشید که رژیم غذایی شما باید دارای یک تعادل مناسب در میزان پروتئین، کربوهیدرات و چربی‌ باشد.در صورت نیاز میتوانید از مکمل‌ها نیز بهره ببرید اما از غذا‌های فرآوری شده و مواد غذایی بسته بندی شده دوری کنید.