نواه سیگل

متخصص دستگاه‌های بدنسازی

نواه سیگل
مهم‌ترین نکته من برای بدن سازان این است که بدن سازی را ساده بگیرید! به انجام حرکات چند مفصلی سنگین پایبند باشید و حرکات تک مفصلی با دستگاه‌ها را کنار بگذارید.بدن شما همانند یک خانه می‌باشد.برای ساخت یک خانه شما ابتدا باید فونداسیون آن را ایجاد کنید.فونداسیون بدن شما هم تنها با انجام حرکات چند مفصلی سنگین ایجاد میشود.
در شش ماه اول تمرینات خود سه روز در هفته عضلات بالا تنه و پایین تنه خود را تمرین دهید.برای مثال :
روز ۱ : اسکات، پرس سینه، زیر بغل هالتر خم
روز ۲ : استراحت
روز ۳ : ددلیفت، پرس سرشانه، پرس بالا سینه دمبل
روز ۴ : استراحت
روز ۵ : اسکات، پرس سینه، نشر جانب، بارفیکس
روز ۶ : استراحت
روز ۷ : جلو بازو، پشت بازو، ساق و شکم
این برنامه را چهار هفته ادامه دهید و سپس بر اساس اهداف خود میتوانید برنامه جدیدی را طراحی کنید.