ژاکلین کی‌ کاستلیک
بهترین توصیه من برای مبتدی‌ها این است که در ابتدا یک برنامه کامل برای خود طراحی کنند.شما باید بدانید که در هفته چه روز‌هایی می‌خواهید تمرین کنید تا بدین صورت یک نظم و استمرار در برنامه شما ایجاد شود..سایت تک اندام.در ابتدا توصیه می‌کنم که آرام شروع کنید.با ۳-۴ روز تمرین در هفته شروع کنید.اگر در همان ابتدا بخواهید هر روز خود را در باشگاه سپری کنید یا تمرین زده خواهید شد یا دچار آسیب دیدگی میشوید.یک شروع بسیار خوب این است که شما در همان ابتدا روز‌هایی که می‌خواهید به تمرین بروید را برای خود مشخص کنید.
سپس بعد از اینکه تعداد روز‌های تمرینی خود را در هفته تعیین کردید آن را در اولویت کار خود قرار دهید.شما برای مثال میتوانید به مدت ۴-۶ هفته هر هفته به ۴ جلسه خود پایبند بمانید.در این صورت شما اولین گام خود به سمت موفقیت را آغاز خواهید کرد.بعد از گذر از این مدت زمان شما میتوانید در صورت نیاز تعداد روز‌های تمرینی خود را به ۵ جلسه در هفته افزایش دهید یا میتوانید برای خود برنامه بریزید که در ۳ ماهه اول تمرینات خود بتوانید به شکل قابل قبولی حرکت بارفیکس را انجام دهید.
خود را مدام با اهداف کوچک و قابل دسترس به چالش بکشید تا همیشه میزان انگیزه شما در بالاترین حالت ممکن خود قرار بگیرد.