رفتن به باشگاه بدون برنامه تمرینی مانند این می‌باشد که شما بدون لیست خرید وارد فروشگاه شوید.داشتن یک برنامه و آمادگی ذهنی‌ در مورد انجام آن باعث میشود که شما به مسیر صحیح خود ادامه دهید .سایت تک اندام.و دیگر در باشگاه احساس سردرگمی، ترس و اضطراب نداشته باشید که در قدم بعدی باید چه کرد!
در مورد وعده‌های غذایی هم همین مورد صدق می‌کند! آماده کردن وعده‌های غذایی باعث میشود که شما دیگر هوس رفتن سراغ فست فود‌ها را نداشته باشید مخصوصا اگر گرسنه نیز باشید.چند دقیقه وقت اضافه صرف کردن برای آماده کردن وعده‌های غذایی و آماده شدن برای تمرینات ارزش نتیجه ای‌ که در آینده می‌گیرید را دارد.