الکس کارنیرو
کلید موفقیت شما در هر جنبه از فیتنس همیشه تغذیه می‌باشد.نحوه خوردن، زمان خوردن و مواد غذایی که در رژیم خود استفاده می‌کنید تاثیر بسیار زیادی روی احساس و ظاهر فیزیکی‌ شما ایجاد می‌کند.تغذیه روی تمام جنبه‌های زندگی‌ شما اثر گذار است.بنابراین تغذیه شما باید متعادل و دقیق و کاملا بر اساس اهدافتان طراحی شده باشد.بدون داشتن عادات غذایی صحیح شما باید کاملا رسیدن به بدنی عضلانی و قدرتمند را فراموش کنید.مدت زمان قابل توجهی‌ را صرف علم تغذیه کنید و ببینید که چه چیز را و چرا باید استفاده کنید.